Przeglądu roczny instalacji elektrycznej  –  zakres:

1. sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej.

2.  wykonuje się:

a. pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku.

b.  w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności ( typu np. pralnie, kotłownie, kuchnie, łazienki ), należy przeprowadzać raz do roku pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji. Wszystkie pomiary powinien wykonywać wykwalifikowany elektromonter posiadający właściwe uprawnienia.

c. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

3. Po wykonanym przeglądzie i pomiarach wystawiam protokoły.

Translate »