Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:

a.) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: – sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń,

sprawdzenie istniejącej dokumentacji instalacji elektrycznej i odgromowej.

b.) oględziny instalacji odgromowej:

sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

c.) pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej  patrz zakładka pomiary.

Szczegółowy opis czynności wykonywanych podczas przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej, znajduje się w zakładce formularze, protokół inżynierski przeglądu pięcioletniego.

Cennik wykonania przeglądu pięcioletniego: Sprawdź

Translate »