Wykonuję pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia i instalacji odgromowych

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej:

– pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania ( dawne nazwy: pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia).  

– pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych.

– pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych.

– pomiary wyłączników różnicowoprądowych.

– pomiary rezystancji uziemienia,  sprawdzenie ciągłości instalacji odgromowej.

– opinie dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych.

– ocena stanu technicznego instacji elektrycznych.

Wykonuję pomiary natężenia oświetlenia.

  • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego.

  • Pomiary natężenia oświetlenia stanowiska pracy.

  • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

  • Pomiary natężenia oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych.

  • Pomiary okresowe.

  • Sprawdzenia kamerą termowizyjną.

  • Opinie techniczne.

Cennik pomiarów elektrycznych ochronnych: Sprawdź

Cennik pomiarów natężenia oświetlenia: Sprawdź

Translate »