Zajmuję się też nadzorami inwestorskimi i doradztwem technicznym w branży elektrycznej. Świadczę usługi związane z reprezentowaniem inwestora na budowie, kontrolą zgodności z projektami, przepisami i normami technicznymi, przeglądem jakości wykonywanych prac i wykorzystywanych materiałów budowlanych, a także nadzorem rozliczeń finansowych oraz wieloma innymi kwestiami, uwzględnionymi w umowie.

Jako Inspektor Nadzoru pracuję dla Inwestora w  roli osoby niezależnej od innych stron procesu budowlanego. Moją funkcję i obowiązki określa Prawo Budowlane.

Dlaczego Inwestor powinien zatrudnić Inspektora Nadzoru:

– jestem reprezentantem interesów Inwestora.
– biorę na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z    Prawem Budowlanym.
– prowadzę na bieżąco usługi doradztwa w zakresie moich prac i wspieram radą podczas całego       procesu budowy.
– mam uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi robót.
– kontroluję jakość procesu wykonawczego prac elektrycznych i wpisów do dziennika budowy.
– podejmę się kontroli kosztów budowy.
– skontroluję jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy, czy są zgodne z     projektem i wytycznymi Inwestora.

– wykonam uzgodnienia techniczne i przeprowadzę odbiory z dostawcą energii elektrycznej i z   instytucjami państwowymi ( Straż Pożarna, Sanepid, Nadzór Budowlany).

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi 300÷450 zł w zależności od rodzaju i zakresu robót elektrycznych oraz lokalizacji.

Translate »