Cennik pomiarów ochronnych.

1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania ( dawne nazwy: sprawdzenie skuteczności zerowania, pomiar impedancji pętli zwarcia) za pierwszy pomiar 6 zł/szt

2. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  (dawne nazwy: sprawdzenie skuteczności zerowania, pomiar impedancji pętli zwarcia) pomiar następny 5 zł/szt

( w cenach zawarte jest sprawdzenie ciągłości instalacji )

3. Pomiar wyłącznika różnicowoprądowego RCD – 18,oo zł/szt

4. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego – 1 fazowego 10,oo zł/obw

5. Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego – 3 fazowego 16,oo zł/obw

6. Pomiar instalacji odgromowej pomiar pierwszy –  40,oo zł/szt

7. Pomiar instalacji odgromowej  pomiar następny –  30,oo zł/szt

( w cenach pomiarów instalacji odgromowej, zawarte jest sprawdzenie ciągłości instalacji )

8.–  sprawdzenie zadziałania wyłącznika  przeciwpożarowego  niskiego napięcia –  150,00 zł/szt

   –  sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego średniego napięcia –  do uzgodnienia

9. Wykonanie lub aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 5 stron (protokół) –  30 zł/5 str.

10.Zryczałtowany dojazd woj. śląskie, teren GOP 80,00 zł ( Knurów, Gliwice, Zabrze – bezpłatnie )

Translate »