Cennik pomiarów natężenia oświetlenia.

1. Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego pierwszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu 25,oo zł/kpl

2. Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego za każdy następny 3,oo zł

3. Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy 20,oo zł/stan.

4. Przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za każdy pomiar 8,00 zł

5. Sprawdzenie elementów instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną – do uzgodnienia

6. Wykonanie lub aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 5 stron (protokół) 30 zł/5 str

7. Zryczałtowany dojazd woj. śląskie, teren GOP 80,00 zł

Translate »